Fotogalerie

Jugendkonzert 2019

Jugendprobentag 2019

Probentage 2019

Jugendkonzert 2018

Jugendprobentag_2 2018

Garagos-Basar 2018

Nikolausfeier 2017

Oktoberfest Herkersdorf 2017

Jugendkonzert 2017

Adventskonzert 2016

Gemeinschaftskonzert des MGV und MVS 2016

Jugendkonzert 2016

Kalender 2015

Weihnachtsliederspielen 2015

Jugendkonzert 2015

Nikolausfeier 2014

Adventskonzert 2014

Aktivenfeier 2014

Weihnachtsliederspielen 2013

Nikolausfeier 2013

Adventskonzert 2013

Adventskonzert 2012

Aktivenfeier 2012

Jugendkonzert 2012

Weihnachtsliederspiel des MVS 2011

Adventskonzert des MVS 2011

Aktivenfeier des MVS 2011

1927 (12.09) - Richtfest kath. Kirche Scheuerfeld

1932

1934